Doradztwo HR

Doradzam i pomagam w zakresie ustawiania procesów HRowych.

Szkolenia Biznesowe

Szkolenia oparte są na moich doświadczeniach w pracy w dużych koncernach i mniejszych lokalnych firmach, a także w pracy z klientami jako zewnętrzny trener i doradca.

Oferuje szkolenia z poniższych tematów:

Coaching

Oferuje wsparcie coachingowe dla managerów średniego i wyższego szczebla.

Coaching to metoda rozwojowa oparta na wydobywaniu i aktywowaniu zasobów własnych klienta, skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Coach poprzez odpowiednie techniki i pytania pomaga w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, stać się bardziej świadomym liderem, managerem. Przygotowuje do pokonania trudności lub wykonania zadań.

Coachingowo wspieram managerów w ich rozwoju, pokonywaniu trudności, przechodzeniu przez zmiany i trudne okresy w życiu zawodowym.