Szkolenia EFR

Jestem Instruktorem EFR (Emergency First Response). EFR to organizacja międzynarodowa wyznaczająca standardy szkolenia z zakresu ratownictwa, resuscytacji I pierwszej pomocy.

Oferuję szkolenia:

EFR – (CPR, AED, First Aid) – resuscytacja krążeniowo oddechowa, również z użyciem defibrylatora automatycznego, oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

W zakresie kursu jest:

EFR – Care for Children – pierwsza pomoc udzielana dzieciom i niemowlętom.

Wszystkie szkolenia zawierają polskojęzyczny wysokiej jakości podręcznik dla każdego uczestnika, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem interaktywnych manekinów. Oraz certyfikat ratownika międzynarodowej organizacji EFR.

Podręczniki

Certyfikaty